Ana Hizmetlerimiz

Mali Danışmanlık

Yönetim Danışmanlığı

Hukuki Danışmanlık

Eğitim Hizmetleri

Yazılar

İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI

Rekabetin yoğunluğunun ve yaşamın hızlanmasının doğal olduğu için tüm işverenler daha az faaliyet daha çok iş yapma. Bulanıklık , dikkatsizliği, gibi faktörler de oluşma maalesef iş kazalarını meydana getirir. Maalesef böyle bir durumun ortaya çıkması için uygun bir durum izlenemediğinden hem işçi hem de işveren adına sıkıntılar yaşamaktadır. İş kazasıyla iş kazası olanağı düşülürlenirler mağduriyetle […]

Read more

VERGİ İNCELEMESİ ZAMAN AŞIMI VE TEBLİGAT SÜRESİ

Vergi Usul Kanunun 114 üncü maddesinde ‘’ Zamanaşımı Süreleri‘’  138 inci maddesinde ‘’ İnceleme Zamanı ‘’na yer verilmiş olup bu maddelere göre , defter ve belgelerin vergi denetim birimleri tarafından incelenmesinde, incelenecek yıl takip eden hesap dönemi başından itibaren beş yıl içinde yapılabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır. 2006  takvim yılı,  2011 yılının sonunda zaman aşımına uğramakta […]

Read more

Yeni Nesil Yazar Kasa

POSTA – POZİTİF NOKTALARI VE TEDARİKÇİ HİZMETLERİNİ KULLANMAK İÇİN BİR İŞLETME PAYLAŞIMI OLUŞTURMAKTADIR. 11 Nisan 2012 Tarihli Resmi gazetede yayınladıktan Sonra Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme kaydedici Cihazları Kullanımlar mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ EFT ettik – POS özgür Olan yazar kasaların Kullanımı. 31.03.2015 tarihine kadar yeni nesille ihtiyacımız var. Bu işlem, son tarihe kadar […]

Read more

Hukuk Danışmanlığı

Ticari faaliyet yürütmekle yükümlüdür.İşlemi ve mali konulara, mevzuata kanuni çıkarmaya “Basiretli Tacir” sıfatıyla, hakim olması zorunludur. Ticari karların sağladığı oran, hukuki bilgi eksikliği ile ilgili. Başta vergi hukuku olmak üzere hukuk sosyal yardım hukukuna kadar pek çok konuda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu öğeyi kullanabilmek için kadromuz gerekir. Bu coverda; Vergi Hukuku İş ve Sosyal Güvenlik […]

Read more