Category Archive : Hizmetler

Ticari faaliyet yürütmekle yükümlüdür.İşlemi ve mali konulara, mevzuata kanuni çıkarmaya “Basiretli Tacir” sıfatıyla, hakim olması zorunludur. Ticari karların sağladığı oran, hukuki bilgi eksikliği ile ilgili. Başta vergi hukuku olmak üzere hukuk sosyal yardım hukukuna kadar pek çok konuda danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bu öğeyi kullanabilmek için kadromuz gerekir. Bu coverda;

 1. Vergi Hukuku
 2. İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 3. Sektörel Kanunlar ve Yönetmelikler
 4. İzne tabi merkezli araştırma ve başvuruları
 5. Sözleş Hazırlama – Mütalaa alınması
 6. Borç – Alacak ilişkilerinde danışmanlık ve müşavirlik

Hizmetler sunmaktayız.

 1. Muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi,
 2. İşletme amaçlarına uygun raporlama sistemlerinin kurulması,
 3. Muhasebe kayıtlarının tutulması, raporlanması,
 4. Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, Temel ve Ek mali tabloların düzenlenmesi, ilgililere raporların sunulması.,
 5. Mali Mevzuatı gereği yapılması gereken muhasebe kayıtlarının yapılası ve diğer belge ve bildirimlerin  hazırlanması

Hususlarında mali müşavirlik hizmetleri sunmaktayız