Tag Archive : iş hukuku danışmanlığı

Ticari faaliyet yürüten her işlemenin, gerek kendi sektörü ile ilgili gerekse genel ticari ve mali konulara, ilgili mevzuata kanuni tanımıyla “Basiretli Tacir” sıfatıyla, hakim olması zorunludur.

Ticari karların çeşitli durumlarda, hukuki bilgi eksikliği dolayısı ile hak kaybedilmesi sıkça karşılaşılabilen bir durumdur. Başta vergi hukuku olmak üzere Sosyal güvenlik hukukundan sektörel kanunlara kadar pek çok konuda danışmanlık hizmet vermekteyiz. Bu hizmetleri gerek kendi kadromuz gerekse konunun gerektirmesi halinde kurumumuza akredite avukatlarımız eliyle sunmaktayız. Bu kapsamda;

  1. Vergi Hukuku
  2. İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
  3. Sektörel Kanunlar ve Yönetmelikler
  4. İzne tabi işlemler araştırma ve başvuruları
  5. Sözleşme Hazırlama – Mütalaa edilmesi
  6. Borç – Alacak ilişkilerinde danışmanlık ve müşavirlik