Tag Archive : Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ

POSTA – POZİTİF NOKTALARI VE TEDARİKÇİ HİZMETLERİNİ KULLANMAK İÇİN BİR İŞLETME PAYLAŞIMI OLUŞTURMAKTADIR.

11 Nisan 2012 Tarihli Resmi gazetede yayınladıktan Sonra Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme kaydedici Cihazları Kullanımlar mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ EFT ettik – POS özgür Olan yazar kasaların Kullanımı.

31.03.2015 tarihine kadar yeni nesille ihtiyacımız var. Bu işlem, son tarihe kadar hafızası dolan cihazların hurdaya ayırılmasıyla gerçekleştirilmesiyle 31.12.2015 uygunluğunu yeniyor. Ancak, işletme sektöründe faaliyet gösteren kurum hizmetleri 01.01.2012 tarihinedir.

İlgili genel tebliğ görülürdır.

 

                   İkbal Çakmak

SMMali Müşavir

 

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları

Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ

(Seri No: 69)

Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanımları Mecburiyeti Hakkında 3100 sayılı Kanunla İlgili Yayın Yayınlandı 1 Seri No.lu Genel Tebellik VI. başatmak ve denetlemek; VIII. bölüm, ödeme kaydedici cihazların onayına sahip olmak; 31 Seri No.lu Genel Tebliğde de bilgisayar sistemi sistemlerinde aranacak teknik ve işlevsel özellikler mevcuttur.   

Anılan Kanunun 10 uncu maddesinde “Maliye ve Gümrük Bakanlığı, ödeme kaydedici cihazların kullanılmalarıyla ilgili, bu Kanunla belli oranlar kullanılıyor.” Ve hükmü yer alıyor.

“Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar” adıyla verilen cihazların karşısına çıktı.

 1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar
 2. a) Üretici veya İthalatçı firmalar tarafından onaylanması için Bakanlığımıza teslim edilmek üzere yeni teknikler, teknik ve fonksiyonel bakımlar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr ​​adresli web sayfası yayımlanması “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik El Kitabı” özellikler haiz olacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı, ilgili taraflara ilan edilmek zorundadır.
 3. b) Maliye Bakanlığınca, cihazların onaylanması aşamasında “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar Teknik Kılavuzu”nda belirtilen özellikler aranacak ve bu şartları sağlamayan cihazlara onay belgesi verilmeyecektir. Ayrıca, Maliye Bakanlığı ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte yeni nesil ödeme kaydedici cihazların güvenlik özellikleri için Ortak Kriterler Değerlendirme Garanti Seviyesinin belirtildiği Koruma Profili (Ortak Kriterler Belgesi) hazırlamaya yetkilidir. Bu yetkinin kullanılmasını müteakip söz konusu cihazların onaylanmasında bu belgede yer alan özellikler aranacaktır.
 4. c) EFT-POS özelliği olan ödeme kaydedici cihazlardan Ödeme Kartları Endüstrisi PIN İşlem Güvenliği Standartlarınagöre (2) ve üstü seviye uygunluk belgesi alınmış olanlar, bu belgelerin ibraz edilmesi şartıyla Maliye Bakanlığınca onaylanmış yeni nesil ödeme kaydedici cihaz olarak kabul edilir.

ç) Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, öngörülen amaca uygun olarak kullanılmasının sağlanması bakımından, ödeme kaydedici cihaz firmaları, satış ve bakım onarım servisleri aracılığıyla gerekli tedbirleri alacaklardır.

 1. d) Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek kıstaslara göre, anlık ya da dönemsel olarak, elektronik yolla Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezine veri gönderebilecek ve Gelir İdaresi Başkanlığınca da erişilebilecek özellikleri taşıyacaktır.
 2. e) Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda mali hafıza, cihaz şasisine, şasi tahrip edilmedikçe çıkartılamayacak tarzda korumalı olarak sabitlenmiş olacak, hiçbir şekilde değiştirme veya çıkarılma gibi bir işleme tabi tutulmayacaktır. Mali hafızaların arızalanması halinde, yeni mali hafıza aynı şekilde korumalı olarak cihaza sabitlenecektir. Kullanılmış cihazların el değiştirmesinde de mali hafıza değişimi olmayacak, ödeme kaydedici cihaz servisi nezdinde gerçekleştirilecek devir sırasında satıcıya ait mali hafıza raporunun ilgili vergi dairesine gönderilmesi suretiyle işlem tamamlanacak, alıcı mükellef satıcının bıraktığı yerden mali hafıza kaydına devam edecektir.
 3. Önceki Mevzuata Uygun Olarak Onaylanmış Ödeme Kaydedici Cihazların Durumu

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılmasına ilişkin kademeli bir geçiş öngörülmektedir.

Buna göre,

 1. a) Üretici veya ithalatçı firmalar tarafından 3100 Sayılı Kanunla ilgili önceki mevzuata göre üretmek üzere geliştirilen ödeme kaydedici cihaz modelleri 12.2012tarihine kadar onaylanabilecektir. Ancak modelleri onaylanan ödeme kaydedici cihazların onay süresi 31.12.2012 tarihinden sonra uzatılmayacaktır.
 2. b) Mükellefler önceki mevzuat hükümlerine tâbi ellerindeki ödeme kaydedici cihazlarını, 12.2015tarihini geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabileceklerdir. Bu süre içerisinde mali hafızaları dolan ödeme kaydedici cihazlara, yeni mali hafıza takılmayacak ve cihaz 60 Seri No.lu ödeme kaydedici cihaz Genel Tebliğinin 4. Bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde hurdaya ayrılacaktır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler yeni nesil ödeme kaydedici cihazları almak suretiyle kanuni yükümlülüklerini yerine getireceklerdir.
 3. Diğer Hususlar
 4. a) Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler 01.10.2012 tarihinden itibaren bu cihazlar yerine EFT-POS özeliği olan yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorundadırlar.
 5. b) Yol kenarı kabin hakkı veren mükellefler, faaliyetlerinde 01.10.2012 tarihinde EFT-POS ile yeni nesil ödeme kaydedici cihazlıdır yapılmasıdırlar.
 6. Yürürlük

3100 Sayılı Kanun uygulaması ile ilgili olarak bu Genel Tebliğden önce yayınlanmıştır.

Tebrek olunur.

 

15.12.1984 tarihli ve 18606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

09.02.1985 tarihli ve 18661 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

10.05.1991 tarihli ve 20867 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.