Tag Archive : muhasebe

  1. Muhasebe sistemlerinin kurulması, geliştirilmesi,
  2. İşletme amaçlarına uygun raporlama sistemlerinin kurulması,
  3. Muhasebe kayıtlarının tutulması, raporlanması,
  4. Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun şekilde muhasebe defterlerinin tutulması, Temel ve Ek mali tabloların düzenlenmesi, ilgililere raporların sunulması.,
  5. Mali Mevzuatı gereği yapılması gereken muhasebe kayıtlarının yapılası ve diğer belge ve bildirimlerin  hazırlanması

Hususlarında mali müşavirlik hizmetleri sunmaktayız