Tag Archive : tebligat

Vergi Usul Kanunun 114 üncü maddesinde ‘’ Zamanaşımı Süreleri‘’  138 inci maddesinde ‘’ İnceleme Zamanı ‘’na yer verilmiş olup bu maddelere göre , defter ve belgelerin vergi denetim birimleri tarafından

incelenmesinde, incelenecek yıl takip eden hesap dönemi başından itibaren beş yıl içinde yapılabileceği yönünde düzenleme yapılmıştır.

2006  takvim yılı,  2011 yılının sonunda zaman aşımına uğramakta olup, bu yıla ait defter ve belgelerin Vergi Müfettişlerince yasal olarak incelenmemesi, incelenmesi halinde de V.U.K.’ unun 138 inci maddesinde tarh zamanaşımı içinde inceleme yapılabileceği,  114 üncü maddesinde ise tarh zaman aşımının tanımı Vergi alacağının doğduğu takvim yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliği edilmeyen vergilerin zamanaşımına uğrayacakları açık olarak belirtilmektedir.

“213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 114 – Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlıyarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmiyen vergiler zamanaşımına uğrar.”

213 sayılı Vergi Usul Kanunun  ‘’ İnceleme Zamanı ‘’ başlıklı ‘’ 138 inci maddesine göre; Vergi incelemesinin ne zaman yapılacağının evvelden haber verilmesi mecburi değildir.

İnceleme, neticesi alınmamış hesap dönemi de dahil olmak üzere, tarh zamanaşımı süresi sonuna kadar her zaman yapılabilir.’’

Sonuç olarak, Zaman aşımı süresi tebliğ edilmiş bulunmayan ceza hükümsüz olacaktır.

İkbal Çakmak

S.M.Mali Müşavir